Thay đổi đòn bẩy

Thay đổi đòn bẩy trên tài khoản giao dịch Vantage FX của bạn

MỞ TÀI KHOẢN THẬT

Yêu cầu thay đổi đòn bẩy

Vantage FX cung cấp những đòn bẩy nào ?
Đòn bẩy tiêu chuẩn của Vantage FX là 100:1, nhưng có thể tăng lên tối đa 500:1 tùy thuộc vào vốn sở hữu trong tài khoản của bạn. Xin lưu ý rằng giao dịch forex với đòn bẩy cao mang đến những rủi ro đáng kể mà bạn phải tự nhận thức trước khi chọn thay đổi đòn bẩy trên tài khoản của mình.

Bằng việc gửi yêu cầu tăng đòn bẩy thông qua cổng khách hàng được bảo mật của mình, bạn chấp nhận rằng điều này có thể dẫn đến rủi ro lớn hơn và tổn thất tài khoản nghiêm trọng nếu không được quản lý đúng đắn.

Làm cách nào để yêu cầu tăng đòn bẩy

Sau khi vào cổng khách hàng bảo mật của chúng tôi, bạn có toàn quyền kiểm soát đòn bẩy tài khoản của mình. Chỉ cần đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của bạn bằng cách nhấp vào nút bên dưới.

Từ đây, dựa trên việc tài khoản của bạn có đáp ứng các yêu cầu về vốn sở hữu để được thay đổi hay không, bạn sẽ có toàn quyền truy cập vào tùy chọn đòn bẩy trong tài khoản của mình.

Đăng nhập cổng khách hàng

Mở tài khoản nhanh gọn & dễ dàng

  • Đăng ký ngay

    Chọn loại tài khoản và gửi đơn đăng ký của bạn

  • Tiền Vốn

    Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng nhiều phương thức khác nhau.

  • Giao dịch

    Truy cập hơn 180 công cụ giao dịch của tất cả các nhóm tài sản trên MT4/MT5

MỞ TÀI KHOẢN THẬT