Gia hạn Dầu

Giải thích về gia hạn dầu

Mở Tài khoản Thật

Gia hạn dầu hoạt động như thế nào

Khi bạn đang giao dịch một công cụ, chẳng hạn như Dầu trên nền tảng MT4/MT5, nếu bạn giữ vị trí đó qua ngày hết hạn hàng tháng của hợp đồng tương lai mà quyết định giá của vị trí đó, bạn sẽ phải gia hạn (rollover). Điều này xảy ra bởi vì Dầu là một hợp đồng tương lai có ngày hết hạn. Nếu bạn muốn tiếp tục nắm giữ vị trí của mình qua ngày hết hạn, vị trí cũ phải được đóng lại khi hợp đồng hết hạn và vị trí mới được mở trong hợp đồng tương lai mới.

Nếu bạn không muốn vị trí của mình được gia hạn, bạn phải đóng vị trí này trước thời điểm gia hạn.

Tôi có phải chịu bất kỳ thiệt hại gì trong quá trình gia hạn Dầu không ?

Sau khi gia hạn Dầu, tài khoản bạn có thể hiển thị một khoản tiền bị mất do tiến trình gia hạn được sử dụng. Cần lưu ý rằng thực tế là chi phí gia hạn này BẰNG KHÔNG. Khi bạn thấy số ghi nhận nợ, bạn cũng sẽ thấy một khoản tín dụng tương đương được cộng vào tài khoản của mình.

Giá dầu mới < Giá dầu cũ = Tín dụng cho vị trí Mua / Ghi Nợ cho vị trí Bán Giá dầu mới > Giá dầu cũ = Ghi nợ cho vị trí Mua / Tín dụng cho vị trí Bán.

Chúng tôi luôn có lưu ý cho bạn bằng một thông báo trước khi có bất kỳ sự gia hạn nào. Bạn sẽ không bao giờ bị rơi vào tình trạng giao dịch mù mờ với Vantage FX.

Nếu bạn muốn tiếp tục mở vị trí của mình, chúng tôi sẽ tự động hoàn thành tiến trình gia hạn Dầu giữa các hợp đồng tương lai hàng tháng của bạn.

Giao dịch dầu với đòn bẩy

100:1

Giao dịch với
0$ hoa hồng
Experience our
spreads today
FOREX INDICES COMMODITIES
symbol
BID
ASK
SPREAD
EURUSD
AUDUSD
GBPUSD
USDJPY
SPI200
DAX30
SP500
DJ30
CL-OIL
XAUUSD
XAGUSD

Ví dụ về gia hạn Dầu

Với một giao dịch 10 thùng dầu CL-OIL, tại mức giá 98,50 USD và chênh lệch giữa hợp đồng hàng tháng là +50 Pips (0,50 USD), gia hạn được tính như sau:

Vị Thế Mua: (10 x -0,50) + (-0,04 x 10) + ((10 x 98,50 x -0,002 x 1) / 360) = -5,41 USD
Vị Thế Bán: (10 x +0,50) + (-0,04 x 10) + ((10 x 98,50 x -0,002 x 1) / 360) = +4,59 USD

Tất cả các điều chỉnh về gia hạn Dầu đều được tính dựa trên loại tiền tệ mà sản phẩm đó đươc sử dụng. Nếu tài khoản của bạn sử dụng một loại tiền tệ khác, tài khoản sẽ được chuyển đổi theo tỷ giá trên thị trường hiện tại.

Giao dịch Dầu trên MT4 với nhà môi giới Forex của Úc, Vantage FX.

Giao dịch dầu với tiền nạp tối thiểu

200$

0.01 lot giao dịch được
10 thùng Dầu

Mở tài khoản nhanh gọn & dễ dàng

  • Đăng ký ngay

    Chọn loại tài khoản và gửi đơn đăng ký của bạn

  • Tiền Vốn

    Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng nhiều phương thức khác nhau.

  • Giao dịch

    Truy cập hơn 180 công cụ giao dịch của tất cả các nhóm tài sản trên MT4/MT5

MỞ TÀI KHOẢN THẬT