Trượt giá trong Forex

Giải thích về trượt giá trong Forex

Mở Tài khoản Thật

Trượt giá trong Forex là gì

Khi bạn giao dịch Forex, đôi khi bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt nhỏ giữa giá bạn mong muốn và giá thực (giá khi giao dịch FX hoàn tất). Khi điều này xảy ra, nó được gọi là trượt giá. Đó là một điều rất bình thường đối với các nhà giao dịch Forex và sự trượt giá này có thể là dương hoặc âm.

Lý do chính dẫn đến trượt giá là sự biến động của thị trường Forex và tốc độ thực hiện.

Khi thị trường trải qua biến động mạnh, thường có nghĩa là thị trường đang có thanh khoản thấp và giá dao động rất nhanh. Điều này ảnh hưởng tới các nhà giao dịch Forex khi khoản thanh khoản FX không đủ để thực hiện lệnh với mức giá được yêu cầu. Khi điều này xảy ra, nhà cung cấp thanh khoản sẽ hoàn tất giao dịch với mức giá tốt nhất tiếp theo.

Một nguyên nhân khác dẫn đến hiện tượng trượt giá chính là tốc độ thực hiện lệnh. Đó là tốc độ mà mạng thông tin điện tử (ECN) của bạn hoàn thành giao dịch với mức giá bạn muốn.

Với giá cả thị trường thay đổi theo từng phần trăm giây, thời gian thực hiện nhanh hơn có thể tạo ra sự khác biệt, đặc biệt là trên các giao dịch lớn.

Ví dụ về sự Trượt giá

Giả sử giá của AUD/USD là 0,9010. Sau khi phân tích thị trường, bạn suy đoán rằng nó sẽ có xu hướng tăng lên và mua một lot tiêu chuẩn ở mức giá là 0,9050 AUD/USD, dự kiến lệnh sẽ thực hiện ở mức giá đó là 0.9050.

Thị trường đi theo xu hướng này nhưng vượt quá giá thực hiện của bạn và lên tới 0.9060 một cách nhanh trong – trong vòng một giây. Bởi mức giá mong đợi của bạn là 0,9050 không có sẵn trên thị trường, bạn sẽ được cung cấp mức giá tốt nhất tiếp theo. Ví dụ giá đó là 0,9045. Trong trường hợp này, bạn sẽ thấy trượt giá dương:

0,9050 – 0,9045 = 0,0005 hoặc +5 pips.
Mặt khác, giả sử giao dịch của bạn được thực hiện ở mức 0.9055. Vì vậy bạn sẽ có trượt giá âm:
0,0950 – 0,0955 = -0,0005 hoặc -5 pips.

Điều quan trọng cần lưu ý là trượt giá có thể xảy ra với tất cả các loại lệnh yêu cầu bao gồm lệnh Dừng Lỗ, Chốt Lãi, Dừng Mua/Bán và lệnh Mua/Bán giới hạn. Vì Vantage FX sử dụng lệnh thị trường, chúng tôi không thể đảm bảo sẽ không có trượt giá.

Chúng tôi hoạt động theo lệnh thị trường và vì lý do này, chúng tôi không thể đáp ứng cho các lệnh mà mức giá không còn tồn tại tại thời điểm đó. Nếu giá yêu cầu của bạn không còn khả dụng, lệnh của bạn sẽ được các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi thực hiện theo tỉ giá hiện tại của thị trường.

Chênh lệch từ

0.0

Pips trên FX

Giao dịch với
0$ hoa hồng

Mở tài khoản nhanh gọn & dễ dàng

  • Đăng ký ngay

    Chọn loại tài khoản và gửi đơn đăng ký của bạn

  • Tiền Vốn

    Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng nhiều phương thức khác nhau.

  • Giao dịch

    Truy cập hơn 180 công cụ giao dịch của tất cả các nhóm tài sản trên MT4/MT5

MỞ TÀI KHOẢN THẬT